Refund Policy

Volgens de wet inzake op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten heeft de klant het recht de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na de dag waarop hij de goederen heeft ontvangen. Klanten die bedrijven of andere soorten rechtspersonen zijn, hebben geen herroepingsrecht. Als de klant het contract herroept, zal PowerCure alle van de klant ontvangen betalingen terugbetalen, maar exclusief de leveringskosten voor de retourzending.

Indien de klant ervoor kiest bepaalde goederen te behouden en zijn bestelling slechts gedeeltelijk terug te sturen, worden de leveringskosten niet terugbetaald. De Klant is slechts verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de functie van de goederen vast te stellen.

De terugbetaling geschiedt zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop PowerCure in kennis is gesteld van het besluit van de klant om het contract te herroepen. PowerCure kan echter wachten met een terugbetaling totdat PowerCure de goederen terug heeft ontvangen van de klant of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De terugbetaling aan de klant zal geschieden via de door de klant in zijn bestelling gekozen betalingsmethode, tenzij anders overeengekomen of indien het voor PowerCure niet mogelijk is om via die betalingsmethode terug te betalen. Als de Klant het herroepingsrecht wil uitoefenen, moet de Klant een e-mail sturen naar PowerCure op het adres info@powercure voor het einde van de herroepingstermijn. winkel en een retourformulier zal worden verstuurd. De Klant is verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending. De klant moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop de klant PowerCure in kennis heeft gesteld van zijn besluit het contract te herroepen, aan PowerCure retourneren. De bedenktijd wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant de goederen terugstuurt voordat deze termijn van veertien dagen is verstreken.

Complaints

Klanten hebben altijd één jaar garantie vanaf de datum van ontvangst van het product. Klanten die gebreken aan het product willen claimen, moeten zo snel mogelijk na de ontdekking van het gebrek contact opnemen met PowerCure. Om geldig te zijn moet de klacht worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de Klant het gebrek heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Een klacht die binnen een maand na de ontdekking van het gebrek wordt ingediend, wordt altijd geacht binnen een redelijke termijn te zijn ingediend. De Klant moet de producten bij ontvangst controleren en eventuele schade aan de verpakking direct aan de chauffeur en aan Powercure melden. Indien geleverde producten defect zijn, zal PowerCure de toepasselijke consumentenwetgeving toepassen. Een klant die niet tevreden is met zijn goederen als gevolg van duidelijke materiaal- of fabricagefouten, met inbegrip van schade opgelopen tijdens het transport, moet PowerCure zo snel mogelijk op de hoogte brengen via info@powercure.shop. PowerCure biedt de mogelijkheid van een prijsvermindering in geval van een klacht, in eerste instantie indien terugzending en herlevering te duur wordt geacht vanwege de aard van het defect. In het geval dat de klant een defect product aan PowerCure moet retourneren, zal PowerCure de klant hiervoor instructies geven. Als PowerCure het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, zal dit zonder onnodige vertraging gebeuren nadat de klacht is aanvaard, maar uiterlijk binnen 14 dagen.

Guarrantee

Onze producten worden gemaakt van eersteklas materialen en met geavanceerde technologie. Ze worden grondig getest zodat we er zeker van kunnen zijn dat ze feilloos presteren voor de taken waarvoor ze bedoeld zijn. Het is echter mogelijk dat producten een materiaal- of fabricagefout vertonen. Het is voor ons van het grootste belang om feedback over defecte producten zo snel mogelijk te ontvangen, zodat we verdere actie kunnen ondernemen. Neem voor garantiegevallen binnen 30 dagen na ontdekking contact op met het verkooppunt. En toon uw ontvangstbewijs om de garantie geldig te maken. PowerCure geeft 1 jaar garantie op de volgende producten: PowerCure Pro Handheld en de PowerCure handheld. De garantie geldt voor defecten in materiaal of vakmanschap en niet voor defecten die door u zijn veroorzaakt.

Need help?

Neem contact met ons op via info@powercure.shop voor vragen over terugbetalingen en retourzendingen.