Algemene voorwaarden

Algemene informatie

PowerCure Europe, (“PowerCure”), is een handelsmerk van PainControl C. Kamer van Koophandel 64754510, met adres: Hengelose straat 500, Enschede, Nederland, en verkoopt behandelingsproducten aan particulieren in Europa (“Klant”), via de website powercure.shop. Via deze website worden klanten in verschillende Europese landen geleverd. (“Website”).

Overeenkomst

 • Deze aankoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer een klant een contract aangaat met PowerCure voor een van de door PowerCure geleverde producten. Om een contract met PowerCure aan te gaan, moet de klant ten minste 18 jaar oud zijn.
 • Om een bestelling via de Website te plaatsen, moet de Klant zijn gegevens op de Website invullen. De Klant is verantwoordelijk voor het invoeren van correcte accountinformatie, naam en e-mail, evenals correcte leveringsinformatie, zoals leveringsadres, leveringsdatum.
 • Nadat de klant de bestelling heeft afgerond, zal PowerCure de bestelling van de klant bevestigen. Wanneer PowerCure uiteindelijk per e-mail bevestigt met een orderbevestiging, is de order afgerond en de overeenkomst gesloten (“Overeenkomst”).
 • PowerCure verzoekt de klant de orderbevestiging te bewaren voor elk contact met de klantenservice van PowerCure. PowerCure behoudt zich het recht voor de bevestigde bestelling van de klant te wijzigen of te annuleren totdat de definitieve bestelling is geleverd.
 • Door het aangaan van de overeenkomst zoals hierboven uiteengezet, erkent en stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Tegelijkertijd bevestigt de klant dat hij kennis heeft genomen van de informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals uiteengezet in het onderstaande hoofdstuk over persoonsgegevens.

Aankoop en betaling

Prijzen
Alle actuele prijzen en vergoedingen worden gepresenteerd in de PowerCure-prijslijst op de website, die te allen tijde geldig is. PowerCure behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde aan te passen. Prijsverlagingen noch prijsverhogingen zijn echter van invloed op een door PowerCure bevestigde bestelling. De prijzen op de website zijn inclusief BTW.

Betaling

 • Betalen gaat eenvoudig en veilig via de betaalprovider Mollie waar je verschillende betaalmogelijkheden kunt kiezen. Je hoeft geen rekening bij Mollie te hebben om te kunnen betalen. Voltooi de aankoop direct met Ideal, creditcard, PayPal en meer. Mollie hanteert hoge veiligheidsnormen en gebruikt 3D-beveiligde technologie voor alle kaartbetalingen.
 • De aan de Klant aangeboden betalingsmogelijkheden zijn deze die beschikbaar zijn op de Website op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. De toepasselijke betalingsvoorwaarden zijn deze die bij de bestelling worden aangegeven en kunnen verschillen naargelang het door de Klant bestelde product en/of dienst en de door de Klant gekozen betalingswijze.
 • Voor zakelijke aankopen op factuur hanteert POWERCURE de regel dat er pas geleverd wordt na ontvangst van 100% van de betaling.

Levering

 • De levering vindt plaats binnen 2-3 werkdagen mits het product op voorraad is. De verzendkosten zijn in de genoemde prijzen inbegrepen.
 • Uw zending wordt afgeleverd op het door u opgegeven afleveradres, of u ontvangt een bericht dat het pakket kan worden afgehaald bij het dichtstbijzijnde afleverpunt van de door POWERCURE gekozen vervoerder. De gegevens hiervoor ontvangt u van ons Fulfillment bedrijf Cubuso BV.
 • Als u uw pakket niet afhaalt op het afhaalpunt, wordt het naar ons teruggestuurd. Hetzelfde geldt als u een verkeerd adres heeft ingevuld.
 • Als u het pakket niet afhaalt, brengen wij 19,50 € in rekening. Deze kosten zijn voor verzending en behandeling en zullen worden afgetrokken van uw terugbetaling. Denk er daarom altijd aan uw bestellingen af te halen binnen enkele dagen na aankomst van uw pakket op het afhaalpunt.

Garantie

Onze producten worden gemaakt van eersteklas materialen en met geavanceerde technologie. Ze worden grondig getest, zodat we er zeker van kunnen zijn dat ze feilloos presteren voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Het is echter mogelijk dat producten een materiaal- of fabricagefout vertonen. Het is voor ons van het grootste belang om feedback over defecte producten zo snel mogelijk te ontvangen, zodat we verdere actie kunnen ondernemen. Neem voor garantiegevallen binnen 30 dagen na ontdekking contact op met onze klantenservice. Powercure biedt 1 jaar garantie op de volgende producten: PowerCure Pro handheld en de PowerCure handheld. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten en niet voor gebreken die door u zijn veroorzaakt.

Consumentengegevens

De Klant bevestigt dat de door hem in het kader van de bestelling verstrekte persoonsgegevens juist en volledig zijn ingevuld en is verantwoordelijk voor eventuele onjuiste gegevens. Powercure geeft om uw privacy en wij willen dat u zich op uw gemak voelt bij het verstrekken van uw informatie aan ons. Powercure is verantwoordelijk voor de verwerking van de door de Klant in verband met de bestelling verstrekte persoonsgegevens. Voor informatie over hoe PowerCure de persoonsgegevens van de klant verwerkt, wordt verwezen naar het privacybeleid van PowerCure.

 • Powercure heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde onder dezelfde voorwaarden.
 • De Cliënt is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen na schriftelijke toestemming van PowerCure.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten en technische oplossingen met betrekking tot de producten en diensten en de website behoren toe aan PowerCure of een derde partij waarmee PowerCure samenwerkt. PowerCure en haar gelieerde ondernemingen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op alle informatie die aan de klant wordt verstrekt in verband met de overeenkomst en het gebruik van de producten door de klant, evenals op alle andere gepubliceerde materialen, handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, video’s, databases, enz. Dergelijke materialen beschreven in deze paragraaf mogen niet worden gebruikt door de klant zonder schriftelijke toestemming van PowerCure, tenzij het gebruik door de klant noodzakelijk is voor het gebruik door de klant van de producten en/of diensten onder deze voorwaarden.
 • PowerCure behoudt zich het recht voor om typografische fouten te maken op de website, inclusief prijzen, alsmede in beschrijvingen in de vorm van afbeeldingen, video’s, geschriften of enige andere vorm, voor alle producten die door de klant via de website zijn besteld, alsmede technische fouten.
 • Powercure heeft het recht dergelijke fouten te corrigeren en de informatie te allen tijde zonder kennisgeving aan de Klant te wijzigen of bij te werken. Als voor een door de klant besteld product of dienst een onjuiste prijs is opgegeven, zal PowerCure de klant via e-mail op de hoogte stellen en wachten op de goedkeuring van de klant van de gecorrigeerde prijs of hoeveelheid totdat de bestelling van de klant wordt verzonden. In het geval dat de goedkeuring niet tijdig wordt ontvangen, heeft PowerCure het recht het product of de dienst uit de bestelling van de klant te verwijderen en de klant te crediteren voor de waarde ervan.

Geschillen

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden beslecht door een Nederlandse rechter. Consumenten kunnen ook een beroep doen op de klachtencommissie van de Nederlandse Geschillencommissie (ARN). In geval van een geschil volgt Powercure de aanbevelingen van deze commissie. U kunt hierover meer lezen op https://www.degeschillencommissie.nl.